• Keiko Koakutsu Metallic Leather Skirt. 
  • Size 25/26 waist.
  • A-line fit.